Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi

Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1– TARAFLAR

İşbu Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi (bundan böyle ‘’Sözleşme’’ olarak anılacaktır.) sunulan hizmetlere ilişkin şart, koşul, mobil uygulama ve internet sitesinin kullanılması kurallarını düzenlemektedir. İşbu sözleşme ve ekleri (EK-1 Gizlilik Sözleşmesi)(EK-2 Aydınlatma Metni) “Ertuğrulgazi mah. Kıraç sk. No: 103 Tepebaşı/Eskişehir” adresinde mukim “ Melih Yerlikaya Şahıs Şirketi” (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ile Start A Car mobil uygulamasından ve “http://www.startacar.com/” adresindeki internet sitesinden (“İnternet Sitesi”)  sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan Kullanıcı ve İşletme ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2– TANIMLAR

2.1. Uygulama            : Start A Car isimli mobil uygulama tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir. (Bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.)

2.2. İnternet Sitesi      : http://www.startacar.com/

2.3. Yönetici                : Start A Car Mobil uygulaması ve İnternet sitesinin yönetimini sağlayan ve işbu sözleşme ile sağlanan hakları kendinde bulunduran Şirket tarafından atanmış yetkili kişidir.

2.4. Kullanıcı               : Uygulamadan veya internet sitesinden vermiş olduğu ilan karşılığında işletmeler tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir. (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır.)

2.5. İşletme                 :  Uygulama veya internet sitesinden kullanıcı tarafından oluşturulan ilanlara karşı hizmet teklifi veren kurumsal kullanıcıyı ifade etmektedir.

2.6. İlan                       : Kullanıcının uygulama kapsamına giren hizmet konularında (araç  satış sonrası hizmetler, bakım, tamir, temizlik, vb)aracı için verilmesini istediği hizmetin uygulamada yayınlanmasını ifade etmektedir.

2.7. Hizmet                 : İşletmelerin sunduğu hizmetlerin(araç satış sonrası hizmetler, araç bakım, tamir, arıza giderme, temizlik vb.) nihai Kullanıcıya ulaşmasını sağlamak kapsamında Start A Car tarafından yapılan aracılık faaliyetleridir.

2.8. Teklif                    : Kullanıcı ilanına karşılık işletmeler tarafından verilen hizmet(randevu veya fiyat bilgisi) teklifini ifade etmektedir.

2.9. Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcının hesabını yönetim sayfası, Uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola,mail, konum,telefon numarası gibi yalnızca Kullanıcının bilgisinde olan veya kullanıcının izni dahilindeki bilgileri ifade eder.

2.10. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder.

2.11. Değerlendirme  : Kullanıcının, teklifini kabul ettiği İşletme’nin verdiği hizmetle ilgili işlem tamamlandıktan sonra tüm kullanıcılara açık olacak şekilde yorum yapma ve puanlama işlemidir.

2.12. Öne Çıkarma     : İşletmelerin belli ücret karşılığında ve abonelik ücreti haricinde ekstra ücret ödeyerek Uygulama içerisinde vermiş oldukları hizmet kategorileri,hizmet markaları eşleşmelerinde bulundukları ilçede Premium servislerden sonraki öncelik sırasında olma durumudur.

2.13. Premium servis : İşletmelerin premium abonelik ücreti ödeyerek Uygulama içerisinde vermiş oldukları hizmet kategorileri, hizmet markaları eşleşmelerinde bulundukları ilçede,kullanıcının mesafeye göre konumunu girerek en yakınındaki işletmeleri görmeleri dışındaki durumlardaki kategoriye uygun işletmeler listelenmesinde abonelik kapsamında en önde listelenme durumudur.

2.14. Mesaj                 : Start A Car’ın, Kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, Kullanıcıların Start A Car tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.

2.15. Kanun                 : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

MADDE 3– KONU VE KAPSAM

3.1. İşbu sözleşmenin konusu;

-Kullanıcı ve işletmelerin uygulama ve internet sitesine olan üyeliklerine ilişkin şartlar,

-Kullanıcının, kendisi tarafından sözleşme kapsamında verilen ilanlara karşılık teklif veren işletmeler ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde verilecek hizmetlerden yararlanma şartları,

-İşletmelerin, kullanıcı ilanlarına karşılık vermiş olduğu teklif neticesinde kullanıcı ile anlaşma sağlanması durumunda verilecek hizmete ilişkin şartlar,

-İşletmenin söz konusu uygulamaya olan ücretli üyeliğinin, Yöneticiye yapılacak ödemelerin ve hizmetlerin şartları,

-Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Kullanıcı ve İşletme, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Yönetici tarafından açıklanan her türlü beyanı dahi kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı ve İşletme, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4– UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI

4.1. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi Kullanıcı ve/veya İşletme olmanın doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler Start A Car’ın sorumluğunda değildir.

4.2. Start A Car, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Kullanıcı ve/veya İşletme’nin Uygulamadan yararlanmasına son verebilir. Bu durumda Kullanıcı ve İşletme hiçbir şekilde zarara uğradığından veya sair sebeplerden dolayı tazminat veya herhangi bir talepte bulunamaz. Ancak konu ile ilgili kendisine bilgi verilmesini isteyebilir.

MADDE 5– TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcı ve İşletmenin Hak ve Yükümlülükleri:

a) Kullanıcı, Uygulama veya İnternet Sitesi üzerinden sözleşme kapsamında almak istediği araç hizmetini ilan etmesi halinde işletmeler tarafından gelen hizmet veya randevu tekliflerini değerlendirme ve istediği İşletme ile anlaşma yapma hakkına sahiptir. Kullanıcı açısından uygulama ücretsiz olarak kullanılabilecektir.

b) Kullanıcı, ilan prosedürünü yerine getirirken almak istediği hizmeti ayrıntılı şekilde belirtmeli ve almak istediği hizmeti ‘il,ilçe veya mesafe bazında’ seçmelidir. Kullanıcı istediği hizmete ilişkin hazırladığı ilana ek olarak bazı hizmet alanlarında 1 fotoğraf bazı hizmet alanlarında ise 5 fotoğrafa kadar ekleyebilir.Oto kuaför ,oto döşeme ve kaporta -boya kategorisinde hizmet alacağı aracın bölgelerinin fotoğraflarını eklemesi zorunludur.Ayrıca kullanıcı ,çekici hizmeti almak istediğinde, bulunduğu konumu eklemeli ve aracının çekilmek istendiği konumu yazmalıdır.

Kullanıcı, ilan hazırlama ve teklif alma fonksiyonlarını amacı dışında veya kötüye kullanım anlamına gelecek herhangi bir şekilde(spam vb.) kullanmamayı kabul etmektedir. Aksi takdirde oluşacak zararlardan sorumlu olduğunu taahhüt etmektedir.

c) İşletme, onaylanan teklif sonrasında işi bitirdiğini uygulamaya bildirebilir. Bunun üzerine Kullanıcı, anlaşmış olduğu işletmeden almış olduğu hizmet neticesinde uygulama üzerinden işletmeyi ve yapılan işi Değerlendirme(yorum ve puanlama) hakkına sahiptir.

d) Kullanıcı ilanı, İşletmeler tarafından ilana binaen gönderilecek hizmet veya randevu teklifleri ve kullanıcının bir işletme ile anlaşmasından doğacak her türlü durum, edim, sorumluluk vs. tamamen kullanıcı ve anlaşılan işletme arasında olacaktır. Bu sebeple anlaşılan hizmete ilişkin her türlü ayrıntı(Zamanı, bedeli, kullanılan malzemeler, hizmet kalitesi vb) taraflar arasındaki anlaşmanın konusu olup işbu konularda Start A Car’ın hiçbir surette garantisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

e) Kullanıcı, almış olduğu hizmet karşılığında işletme ile anlaşmış olduğu hizmet bedelini işletmeye ödemeyi; İşletme ise almış olduğu ücret karşılığında anlaşılan hizmeti kullanıcıya sunmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

f) Kullanıcı, Uygulamada üyeliği bulunan tüm işletmelerin profil sayfalarına ve iletişim bilgilerine erişebilecektir. Bu şekilde Kullanıcı ilan oluşturmaksızın doğrudan hizmet almak istediği işletme ile iletişime geçerek anlaşma yapabilecektir.

g) İşletme üyeliğinin aktif hale gelmesi için, aylık abonelik paketinin sunulan yöntemlerden biriyle satın alınması ve işletme kayıt formunun Yönetici tarafından onaylanması gerekmektedir.

İşletme kayıt formunun onaylanması, İşletmenin vermiş olduğu bilgilerin doğruluğu veya İşletmenin kullanıcılara sunacağını beyan ettiği hizmetlerin ifası hususunda Yönetici tarafından verilen bir garanti değildir. İşbu onay yalnızca İşletmenin uygulamayı kullanabileceğini ifade etmektedir.

h) İşletme, Uygulama ve İnternet sitesindeki profil sayfasına işletmesini tanıtım amaçlı  fotoğraflar ekleyebilecektir.

ı) İşletme, Kullanıcılar tarafından verilen ilanları görüntüleyebilecek ve bu ilanlardaki hizmetleri sağlayabilmek amacıyla ilanı veren kullanıcıya teklif(fiyat, randevu) sunabilecektir. Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde İşletme anlaşmaya uygun şekilde hizmeti ifa etmekle yükümlüdür. Vermiş olduğu hizmet karşılığında Kullanıcıdan anlaştıkları hizmet bedelinin ödemesini talep etme hakkına sahiptir. İşletme, Kullanıcı ilanına binaen verdiği tekliflere yazılı olarak belirtmek suretiyle süre sınırı koyabilecektir.

i) Kullanıcı ve İşletme, Start A Car’ın yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde Uygulama dâhilinde edinilen bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcılara ait bu bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

j) Kullanıcı ve İşletme Start A Car’ın iş bu Sözleşme konusu hizmetleri ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, iştirakçilerine Kullanıcıya ve İşletmeye ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple Start A Car’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

k) Kullanıcı ve İşletme Uygulamaya erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre, mail,kod gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçlarını kullanma hakkı münhasıran Kullanıcıya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme Erişim Araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı ve/veya İşletme sorumludur. Start A Car, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı ve İşletme, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı sonucu yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde derhal Start A Car’ı bilgilendirmekle yükümlüdür.

Kişilerin oluşturdukları bu şifrelerin unutulması, kaybedilmesi, yanlış bir şifre kullanması ve/veya belirtilen teslim bilgilerinin (örneğin cep telefonu numarası) hatalı belirtilmesi durumunda ve/veya şüpheli durumlarda ihtiyaç duyulması halinde Start A Car kişilerin bilgilerini güvenceye almak amacıyla sahiplerine haber vermeksizin işlemi sonlandırma, durdurma, hesabı askıya alma/dondurma, şifreyi iptal etme ve/veya değiştirme hakkına sahiptir. Burada bahsi geçen durumlardan kaynaklanabilecek maddi zarar ve kayıplardan ve gecikmelerden Start A Car sorumlu tutulamaz.

l) Kullanıcı ve İşletme, Uygulama dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Start A Car, Kullanıcı tarafından uygulamaya bildirilen veya Uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

m) Kullanıcı ve İşletme kendine ait Portal’dan yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Start A Car ‘a verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Aksi halde Kullanıcı ve/veya İşletme iletişim kanallarının üyenin kendisine ait olmamasından veya İletişim Kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı Start A Car ‘ın uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.

n) Start A Car’ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar, Uygulama dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının ve İşletmenin, Uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı ve İşletme, hâlihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile Start A Car’ın Uygulama ve İnternet Sitesine ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

o) Kullanıcı ve İşletme işbu Uygulamanın ve İnternet Sitesinin Şirkete ait olduğunu kabul eder. Kullanıcı ve/veya İşletme; Şirket, üye İşletmeler, Kullanıcı veya üçüncü bir şahsın ayni -şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

ö) Uygulamada ve Uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı ve İşletmeler dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı yöneticinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, işletme veya herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Start A Car; kullanıcı, işletme veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu garanti ve taahhüt etmemektedir.

p) Kullanıcı, İşletme ve Yönetici birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’nin Taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi – işveren ilişkisi vb. herhangi bir bağ olduğu sonucunu doğurmaz.

r) Kullanıcı ve İşletme işbu Sözleşme kapsamında üçüncü kişilere göndereceği referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı ve İşletme, bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı bütün iletişimin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak Start A Car’a bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin Start A Car tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, Start A Car’ın savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda Start A Car’ın herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın diğer tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının iş bu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle Start A Car sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

s) Kullanıcı ve İşletme, Start A Car’ın ve/veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, verilerine herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, sağlanan hizmetleri bu şekilde ya da üçüncü kişilerin uygulamanın hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. Aksi halde zararı tazmin sorumluluğu bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

ş) Kullanıcı ve İşletme, Start A Car’ın elektronik haberleşme araçları ile iletişim kurmasını, kampanya -reklam- promosyon gibi bilgilendirmeleri yapmasını kabul eder.

t) Kullanıcı ve İşletme, yöneticinin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

u) Start A Car’ın sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site ve Uygulama üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların ve İşletmelerin, bu kapsamda yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

ü) Kullanıcı ve İşletme, Start A Car veya üçüncü kişilerin ayni – şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Start A Car ile doğrudan ve dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini taahhüt eder.

v) Kullanıcı şartlara uygun hazırladığı ilanı yayımladığında ilgili İşletmelere bildirim gidecek. Teknik aksaklıklardan dolayı bildirim konusunda sıkıntı olursa Yönetici tarafından en kısa sürede çözülecek. Bu sebeple oluşabilecek maddi zararlardan Start A Car’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

y) Start A Car, Kullanıcının ve İşletmenin ‘Kullanım ve Hizmet Sözleşmesi’ hükümlerine veya hukuka aykırı olarak Site veya Uygulama üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

z) Kullanıcı ve işletme ilgili formları doldurup “Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi’ni okudum, anladım ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum.” maddesini onayladıktan sonra iş bu Sözleşme kapsamında Kullanıcı veya İşletme olma ehliyetine sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde, bu hususun yönetici tarafından tespit edilmesi durumunda Kullanıcının ve/veya İşletmenin sözleşmesi derhal feshedilir.

Kullanıcı ve İşletme prosedürleri yerine getirirken, Uygulamadaki hizmetlerden faydalanırken ve Uygulamadaki hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, İnternet Sitesinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.2. İşletme Açısından Ödeme

a) İşletme üyeliğinin aktif hale gelmesi için, aylık veya yıllık abonelik paketinin sunulan yöntemlerden biriyle satın alınması gerekmektedir.

b) İşletmeler uygulama üzerinden Yönetici tarafından belirlenecek paketler ile süreli olarak ‘Öne Çıkarma’ satın alabileceklerdir.

c) İşletmeler iki şekilde ödeme yapabilmektedir;

            i) Uygulama içinden doğrudan kredi/banka kartı aracılığı ile

d) Start A Car ücretleri hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir. Ücretlerdeki herhangi bir değişiklik bir sonraki faturalama dönemine uygulanacaktır. Ücretli Hizmetlerin tamamı kesindir ve iade yapılmayacaktır. Kısmen kullanılmış Abonelik Hizmetleri ve Öne Çıkarma paket dönemleri için iade yapılmayacak veya kredi verilmeyecektir.

e) Uygulama içi satın alımlarda ödemeler uygulamayı orijinal olarak indirdiğiniz Google Play veya AppStore uygulama mağazası veya birlikte çalıştığımız lisanslı ödeme sistemi şirketleri aracılığıyla tahsil edilecektir.

f) Uygulama mağazalarından doğrudan yürürlükteki “uygulama içi” satın alım kurallarına ve politikalarına ulaşılabilecektir. Faturalama, geri ödeme, ödeme problemleri vb. tüm sorular hizmet alınan uygulama mağazasına yöneltilmelidir. Start A Car ödeme konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

g) İşletmeye özel kod oluşturulması yoluyla ödeme yapılması halinde ise herhangi bir sorun çıkması durumunda ödeme yapılan banka ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Ödeme doğrulandığında İşletme üyeliği onaylanacaktır.

İşletmenin ödemeyi gönderdiği banka ile Yönetici tarafından bildirilen banka hesabı kayıtlarında bir uyuşmazlık çıkması durumunda Yöneticinin kullandığı banka hesap kayıtları esas alınacaktır.

h) Ücretli hizmetlerin teslimatı satın alımı takiben en kısa sürede sağlanacaktır.

ı) Herhangi bir iptali takiben, Abonelik Hizmetlerine mevcut faturalama döneminizin sona ermesine kadar erişim devam edecek daha sonra Abonelik Hizmeti otomatik olarak sona erecektir. Aboneliğin uygulandığı hesabın silinmesi durumunda, zamana bağlı ise ve faturalama dönemi bitmemişse dahi abonelik iptal olacaktır.

5.3. Start a Car’ın Hak ve Yükümlülükleri

a) Start A Car, Uygulama’da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcı ve İşletmenin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı ve İşletme de dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Start A Car, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Start A Car tarafından Kullanıcı ve İşletmeden talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Start A Car sorumlu olmayacak ve Kullanıcı ve İşletmenin Uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

b) Referans kolaylığı, iş ortaklığı veya çeşitli sebeplerle Uygulama ve İnternet Sitesi içerisinde Start A Car kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır.

Start A Car, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir olduğu, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda Kullanıcı ve İşletmeye herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler,  ürünler veya bunların içeriği hakkında Start A Car’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Start A Car, işbu Uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, kaldırma, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Uygulamada yayımlanır ve onay halinde yürürlüğe girer. Değişikliklerin Kullanıcı veya İşletme tarafından onaylanmaması halinde kullanıcı hesabına giriş yapamayacaktır. Değişiklikler, Yönetici tarafından belirlenen mecralar üzerinden Kullanıcı ve İşletmelere duyurulur.

d) Start A Car, Uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Start A Car özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Start A Car’dan kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

e) Start A Car gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

f) Start A Car, sağladığı hizmetlerin sunumu ile ilgili olarak, belirlediği uygulamalar ve hizmet gereksinimleri çerçevesinde uygun göreceği her türlü teknolojiyi, sanal veya reel mecrayı kullanmakta serbesttir. Start A Car, yükümlülüklerinden herhangi biri için üçüncü kişiler veya işletmelerle sözleşme yapma ve uygulamanın bakım ve işletimini kısmen veya tamamen başkalarına yaptırma yetkisine sahiptir.

g) Start A Car, Kullanıcı ve İşletmeye herhangi bir bildirim yapmak zorunluluğu olmaksızın dilediği tarihte sunduğu hizmetleri değiştirebilir, kısmen veya tamamen sona erdirebilir.

h) Start A Car, abonelik satın alan işletmelere hiçbir surette müşteri veya kazanç garantisi vermemektedir. İşletme, oluşabilecek zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu ve Start A Car’ a bu konularda yasal veya haricen başvuruda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

ı) Start A Car, İşletme ve Kullanıcı arasında vuku bulan anlaşmaya sadece aracılık etmektedir. İşin veya hizmetin yapılmasını garanti etmez. Ancak gerektiği durumlarda taraflardan birinin başvurması halinde Yönetici, İşletme ile Kullanıcı arasındaki uyuşmazlığa çözüm önerisi getirebilir.

i) Yönetici, Kullanıcılar tarafından yapılan Değerlendirmeler göz önünde bulundurularak başarı oranını uygun bulduğu işletmelerin Öne Çıkarılmasını sağlayabilir. İşletmeler bu konuda Yöneticiden talepte bulunamayacaktır.

Öne çıkarılan İşletmeler her zaman Yönetici tarafından herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve önel vermeksizin geri alınabilecektir.

İşletmeler abonelik ücretine ek olarak ödeyecekleri ekstra ücret mukabilinde (satın aldıkları süre boyunca) öne çıkarılmalarını sağlayabileceklerdir.

j) İşletmeler veya 3. kişiler, Start A Car Uygulama ve İnternet Sitesinin reklamını yapmak için yöneticiden izin almalıdır. Yönetici tarafından onaylanmamış ve/veya Start A Car markasını karalayıcı içerik bulunduran reklam vb. yayınların Şirket’e vereceği zararın sorumluluğu reklamı yapan kişiye aittir.

k) Kullanıcı ve İşletmeler uygulama içinde yaşanan herhangi bir problemi ya da uygulama hakkındaki önerilerini ‘profil ’ kısmında bulunan ‘Bize Ulaşın’ alanındaki formu doldurarak Yöneticiye iletebileceklerdir. (İşbu formun gönderilebilmesi için ad soyad, ve mesaj içeriği sağlanması gerekmektedir.)

Kullanıcılar ‘Hesap Silme’ işlemleri için de buradan Yönetici ile iletişime geçebilirler.

MADDE 6– HİZMETLER

6.1. Start A Car, Uygulama aracılığıyla Kullanıcılara uygulama ve sözleşme kapsamına giren hususlarda araçlarına almak istedikleri hizmetleri ilan etmelerine olanak sağlar. İşbu ilanlara karşı hizmet veya randevu teklifi veren üye işletmeler ile birebir iletişim kurup istediği işletme ile anlaşma imkânı verir. İşin sonunda kullanıcı istediği hizmeti alır ve hizmeti veren üye işletmeye anlaştıkları hizmet bedelini öder. İşletme açısından ise, işletmenin uygulamaya kayıt olması ve abonelik satın alması halinde, uygulamaya verilen kullanıcı ilanlarını görme ve hizmet ve/veya randevu teklifinde bulunma imkanı sağlar. Anlaşmış olduğu kullanıcıların almak istediği hizmeti sunması halinde de hizmet bedelini almasına olanak sağlamaktadır. Start A Car, sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MADDE 7– GİZLİLİK VE İZİNLER

7.1. Start A Car, Kullanıcı ve İşletmelerle ilgili bilgileri işbu Sözleşme’nin dışında Sözleşme’nin EK-1 bölümünde yer alan, Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Sözleşmesi” ve EK-2 “Aydınlatma Metni” kapsamında kullanabilir. Start A Car, Kullanıcı ve işletmelere ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında ancak “Gizlilik Sözleşmesi” ve “Aydınlatma Metni” içeriğinde belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. Kullanıcı ve işletmeler, verilerinin aktarılmasına açık rızasının bulunduğunu kabul eder.

7.2. Start A Car, Kullanıcı ve İşletmelerin mobil uygulamayı tam verimlilikle ve amacına uygun kullanabilmesi için standart kullanıcı ve işletme bilgileri ve bunların yanında uygulama yüklenip kullanıma başlanıldıktan sonra bir kereye mahsus alınacak kamera, konum, galeri erişimi vb. izinleri isteyecektir. Bahsi geçen izinlerin istenme sebepleri ve ayrıntıları EK-2 Aydınlatma Metni’nde açıklanmıştır.

7.3. Kullanıcı ve işletmelerden işbu sözleşme ve ekleri kapsamında istenen ve depolanan veriler, girişler için ve bildirimler için google kullanıyoruz buradan sadece login yaparken gelen izin verilen bilgileri alıyoruz, ancak diğer veriler için hosting sağlayıcıda bulunan serverlarımızda saklıyoruz. 3. Taraflarla herhangi veri paylaşımı yapmıyoruz. Veri güvenliği için lisanslı server yazılımları kullanıyoruz. Buna rağmen verilerin Google ve/veya herhangi bir 3. Şahıs veya şirket tarafından Kullanıcı izni bulunmaksızın işlenmesi durumunda Start A Car herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcı açıklanan sebeplerden dolayı uygulama veya Şirket’e her ne ad altında olursa olsun tazminat talebiyle başvuramayacağını ve Start A Car’ın bu konuda sorumsuzluğunun bulunduğunu kabul eder.

MADDE 8– UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

8.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde Bolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ den doğabilecek ihtilaflarda Start A Car’ın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

MADDE 9– FİKRİ MÜLKİYET VE DİĞER MÜLKİYET HAKLARI

9.1. Start A Car uygulama ve internet sitesinin kullanılması ile oluşacak verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Kullanıcı ve işletmeler, Start A Car tarafından sağlanan hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Start A Car’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.2. Uygulama’nın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, Start A Car markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları Start A Car’a aittir.

9.3. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan Start A Car’a ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yayımlanamaz, satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan üretilmiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu gerçek/tüzel kişi/kişiler Start A Car’a uğradığı zararı ve/veya üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Start A Car’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

MADDE 10– SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ, TEMLİK VE NAKİL

10.1. Start A Car, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi’ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini veya sözleşmenin tamamını uygun göreceği herhangi bir zamanda, uygun gördüğü mecralarda ilan etmek suretiyle değiştirebilir.

10.2. İşbu Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

10.3. İşbu Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. Sözleşme değişiklikleri yayımlandığında Kullanıcı ve işletmeler tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Kabul edilmemesi durumunda Kullanıcı ve işletme uygulamayı kullanmaya ve hizmetlerden yararlanmaya devam edemeyecektir.

10.4. Start A Car, işbu Sözleşme kapsamında düzenlenen veya uygulama ve site içerikleri ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Kullanıcı ve İşletmelere bildirimde bulunmaksızın ile üçüncü kişi veya kurumlara devir veya temlik yahut nakil edebilir.

MADDE 11– MÜCBİR SEBEPLER

11.1. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, Yöneticinin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Start A Car’ın makul kontrolü haricinde gelişen ve Start A Car’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.2. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

MADDE 12– SÖZLEŞMENİN FESHİ

12.1. İşbu Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi, Kullanıcı ve İşletme Uygulamaya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

12.2. Kullanıcı ve İşletme, hesabını silmesi durumunda sözleşmeyi feshetmiş sayılacaktır. Ancak işletmelerin almış olduğu aboneliklere karşı ödemiş oldukları bedeller iade edilmeyecektir.

12.3. Start A Car gerekli gördüğü durumlarda hiçbir önel vermeden sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı ve işletme sözleşmenin feshedilmesinden ötürü her ne ad altında olursa olsun Start A Car’dan bir tazminat talebinde bulunamaz. Ancak sözleşmenin feshi ile ilgili tarafına bilgi verilmesini isteyebilir.

12.4. Sözleşmenin karşılıklı veya tek taraflı feshi halinde kullanıcı ve işletme bilgileri Kanun 7. Maddesi ve maddede bahsi geçen Yönetmelik uyarınca Anonim Hale Getirilerek (Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.) istatistik bilgi amaçlı kullanılabilecektir.

MADDE 13– TEBLİGAT ADRESLERİ

13.1. Kullanıcı ve işletmelerin, Start A Car’a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için ve gerekli durumlarda yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

13.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

MADDE 14–YÜRÜRLÜK

14.1. Kullanıcı ve İşletme, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

14.2. İşbu Sözleşme, Kullanıcı ve İşletmenin, üyelik talebine, elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır.

14.3. İşbu Sözleşme 14 (ondört) madde ve 2 (iki) adet Ek Sözleşmeden oluşmakta olup, Kullanıcı ve İşletmenin Uygulamada ve İnternet Sitesinde yer alan Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi’ni onaylaması neticesi, tarafların serbest iradeleri ile kurulmuştur. Ek sözleşmeler işbu Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

EK – 1 GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1. Start A Car, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcı ve işletmeler de açık rızalarıyla birlikte Uygulamayı kullanarak işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Uygulamanın ve İnternet Sitesinin tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.

3. Kullanıcı ve İşletme bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi Start A Car’ın birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcı ve İşletmelerin vermiş olduğu bilgiler Kanun’un vermiş olduğu yetki, sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Start A Car’ın, Kullanıcı ve işletme tarafından uygulamaya kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Kullanıcı ve İşletmeye ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı ve İşletme, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Start A Car’ın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

4. Start A Car, Uygulama kapsamında Kullanıcı ve İşletme tarafından paylaşılmış olan bilgilere erişebilir. Start A Car, bu bilgileri Uygulamanın kullanımına yönelik olarak yalnızca iştirakçileri ile paylaşacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve işletme de bu bilgilerin Uygulamanın amacına yönelik olarak ve kendisi ile iletişime geçilmek için kullanılacağını kabul eder. Start A Car, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

5. Uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Start A Car gerektiğinde Kullanıcı ve İşletmelerin IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı aleni bilgileri kaydedebilir ve bu amaçlarla kullanabilir. Bu bilgiler, Start A Car tarafından Kullanıcılarını, İşletmeleri ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla anonimleştirilerek kullanılabilir.

6. Uygulama kapsamında elde edilen bilgiler Start A Car ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından Kullanıcı ve İşletmenin kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

7. Start A Car, Uygulama ve site içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu 3. kurum/kişilerin reklamlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. kurum/kişilerin sitesine yönlendirebilir. Start A Car, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer Uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

8. Start A Car, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

•Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

•Yöneticinin, Kullanıcı ve işletmelerle arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

•Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,

•Kullanıcı ve/veya İşletme haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.

9. Start A Car, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.

10. Start A Car tarafından Uygulamalar içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren Kullanıcı ve İşletmelerden talep edilebilecek bilgiler de, Start A Car ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistik analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilecektir.

11. Uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Start A Car gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, cihaz üzerindeki tarihçe bilgilerini kaydedebilir ve kullanabilir.

12. Start A Car, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri veya sözleşmenin tamamını gerekli gördüğü zamanda Uygulamada yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Start A Car’ın değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Uygulamada ve sitede yayınlandığı veya daha önceden belirlenmiş ise bildirilen yürürlülük tarihinde yürürlüğe girmiş kabul edilir.

13. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, 13 (onüç) maddeden ibaret olup Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

EK – 2 AYDINLATMA METNİ

Start A Car Mobil Uygulaması ve İnternet Sitesi kullanımı sırasında elde edilen kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. KİŞİSEL VERİLER

Kullanıcı ve İşletmelerin mobil uygulama ve internet sitesini tam verimlilikle ve amacına uygun kullanabilmesi için elde edilen kişisel verilere aşağıda yer verilmiştir: 

 • Ad, soyad, doğum tarihi, bulunduğu il-ilçe, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası, ev veya iş yeri adresi, konum, araç bilgileri(modeli, markası, yılı, araç ruhsat bilgileri, yakıt tipi(benzin/dizel/LPG/elekrikli/hibrit), vites türü(manuel/otomatik), kilometresi vb.)
  • İşbu bilgiler teklif aşamasında İşletme ile paylaşılabilmektedir.
 • Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik bilgileri,
 • Yaş, cinsiyet, ülke gibi demografik veriler,
 • Verdiğimiz hizmetler kapsamında değerlendirmelerinizi sunmanız için gönüllülük esasına göre hazırlamış bulunduğumuz anketler neticesinde vermiş olduğunuz cevaplar.
 • Kullanıcıların Hizmet’lere erişiminin sağlanması ve kullanım alışkanlıklarının tespiti amacıyla çerezler vasıtasıyla elde edilen diğer kullanıcı bilgileri
 • Bu maddede belirtilen veya belirtilmemiş ancak kullanıcı ve işletme rızası ile elde edilmiş bütün veriler.

Bunun yanında, mobil uygulama kullanıcılarının tarafımızca hizmetlerden faydalanılması sırasında ve kullanıcı onayına tabi olmak üzere; kullanıcı cihazları vasıtasıyla bir defaya mahsus verecekleri izin ile aşağıdaki ek bilgilerin de işlenmesi de söz konudur;

 • Konum                                                : Alınmak istenen araç hizmeti için harita üzerinde işletmeleri görebilmeleri, İşletme ile Kullanıcı arasındaki mesafe bilgisinin gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
 • Kamera – Galeri – Mikrofon    : İşletme açısından tanıtım; Kullanıcının açısından ise ilan oluşturması aşamasında fotoğraf ve video eklenebilmesi için erişim izni istenmektedir. (Kendi politikaları gereği Android cihazlarda bu izinler tek seferde alınırken Apple cihazlar açısından ayrı ayrı alınmaktadır.)
 • Bildirim                                   : Kullanıcı ile işletme arasındaki hizmet ile ilgili , teklif, mesaj, işin onaylanması, işin tamamlanması, işletmeyi değerlendirme amacıyla;ayrıca Start A Car’ın kullanıcı ve işletmelere, kampanya, teklif ve Start A Car hizmetleriyle ilgili durumlar için bilgilendirme amacıyla kullanılmaktadır.

Yukarıda sayılan izinler mobil cihazınız üzerinden istediğiniz zaman iptal edilebilmektedir. Ancak izinlerin iptal edilmesi durumunda Uygulama kullanımı olumsuz etkilenecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Start A Car, mevzuatın izin verdiği durumlarda, ölçüde ve sözleşme kapsamında alınan açık rızaya binaen Kullanıcı ve İşletmenin kişisel bilgilerini kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kullanıcı ve işletmelerin uygulama hizmetlerinden faydalandırılmaları sırasında elde edilen kişisel verileri, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak başta özel hayatın
gizliliği olmak üzere kullanıcıların ve 3. şahısların temel hak ve özgürlüklerini korumak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Toplanılan bilgilerin kullanım amacı aşağıdaki şekilde detaylandırılmıştır;

 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Kullanıcı ve İşletme kaydının tamamlanması, kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi başta olmak üzere, Kullanıcı ve İşletme tarafından sağlanan bilgilerin güvenliğinin sağlanması
 • Hukuki işlerin takibi, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini, Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinin ve güvenliğinin teminine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, yatırımcı ilişkilerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi
 • Üye ilişkileri yönetimi, uygulama kullanıcılarına gerektiğinde şahıslarına özel anlık bildirim ve hatırlatmaların gönderilmesi, kullanıcılar tarafından oluşturulan hizmet taleplerinin yürütülmesi
 • Kullanıcı ve İşletme talep ve şikayetlerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, üye ve hizmet sağlayıcı geri bildirimlerinin analiz edilmesi ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi, sunduğumuz hizmetlerin sorunsuz işleyişinin sağlanması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine ve memnuniyetinin artırılmasına yönelik geliştirmelerin gerçekleştirilmesi, hizmetlere ilişkin destek faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Veritabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde hukuka uygun olarak bunları işin uzmanı üçüncü kişilerle paylaşma
 • Sosyal medya ve diğer mecralarda soru, görüş ve önerilerin değerlendirilebilmesi, kullanıcı memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi, dijital veya diğer platformlarda hizmetlerimizin tanıtılması ve marka bilinirliğinin artırılması, dijital veya diğer mecralarda reklam, tanıtım, promosyon vb. pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Özünde, kaliteli bir kullanıcı deneyimi ve sosyal sorumluluk duygusuyla yapılan hizmetlerin sağlıklı bir şekilde amacına ulaşması
 • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan uygulamanın haklarını kullanabilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir. 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı kanunda öngörülen temel ilkeler ile kanunun amacına uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara aktarabilmekte ve yurt içinde veya yurt dışında işlenebilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, internet sitesi, mobil uygulama, telefon, yazılı ve dijital formlar, e-posta, posta / kargo, çağrı ve iletişim merkezi, kurumsal sosyal medya hesapları kanalları vasıtasıyla elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz kanunun 5. Maddesi uyarınca; uygulamamız ve internet sitemiz ile şirketimizce kurulan uygulamanın amacına ulaşması kapsamında sunduğumuz hizmetlere ilişkin hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, veri sorumlusu olarak Şirket’in meşru menfaati, kullanıcı tarafından alenileştirilmiş veriler ile bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

5. KANUN’UN 11’İNCİ MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında aşağıda listelenen yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz:

Yazılı Başvuru Adresi: Ertuğrulgazi mah. Kıraç sk. No : 103 Tepebaşı/Eskişehir

Elektronik Posta Adresi: info@startacar.com

 • Şirket’e daha önce bildirilen / sistemlerimizde kayıtlı bulunan bir e-posta adresi vasıtasıyla gönderim yapacaksanız, başvurularınızı doğrudan yukarıdaki adrese iletebilirsiniz. Ancak, gönderim yapacağınız e-posta adresi sistemlerimizde kayıtlı değil ise gönderimin güvenli elektronik imza veya mobil imza ile yapılması gerekmektedir.
 • Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

6. İşbu Aydınlatma Metni, 6 (altı) maddeden ibaret olup Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.